Acceptable Use Policy (AUP)

Als aanbieder van website diensten en andere Internet gerelateerde services, biedt Kiss-BITS haar relaties en hun klanten en gebruikers, de middelen om de enorme hoeveelheid publieke-, commerciële-, niet-commerciële- en privé informatie op het internet, te verkrijgen en te verspreiden. Kiss-BITS respecteert dat het Internet een marktplaats is voor gratis en open discussies en verspreiding van informatie, echter als er tegenstrijdige belangen optreden houdt Kiss-BITS zich het recht voor bepaalde preventieve of corrigerende acties te ondernemen. Om deze tegenstrijdige belangen te beschermen heeft Kiss-BITS een “Acceptable Use Policy (AUP)” opgesteld die bepaalde zaken toevoegt en uitlegt betreffende alle service afspraken met klanten en die is bedoeld om de klant zijn rechten en plichten te verduidelijken bij het afnemen van de diensten van Kiss-BITS. Deze AUP zal van tijd tot tijd, indien nodig, worden aangepast. De wijzigingen van deze AUP en hoe de klant vervolgens met de dienstverlening omgaat worden gepubliceerd op deze website. Met het gebruik van de dienstverlening van Kiss-BITS na het publiceren van de nieuwe AUP, committeert de klant zich met de gewijzigde en of toegevoegde artikelen van de AUP en de gevolgen hiervan.

AUP Kiss-BITS v3_0