Business Process Management

Organisaties staan dagelijks bloot aan verandering. Van buiten af door marktwerking (klanten en concurrentie) en overheid, intern door verhuizing, groei, krimp of andere reorganisaties. Het is belangrijk dat de werkprocessen worden aangepast aan die veranderende wereld. Daarbij horen natuurlijk ook andere of veranderde KPI’s, waar de organisatie op kan sturen.

En bij veranderde processen en KPI’s hoort meestal ook een veranderde ICT omgeving. Die laatste verandering is meestal erg duur en wordt daardoor, vooral in de huidige crisis, uitgesteld of afgesteld. Resultaat is een ICT omgeving die wordt gezien als last en niet werkbaar. Noodverbandjes met Excel lijstjes, Access applicaties etc zijn het gevolg.

En een niet goed aansluitende ICT omgeving is om meerdere reden fout. Natuurlijk he tgebrek aan ondersteuning van de primaire processen, het probleem om KPI’s te meten en natuurlijk de motivatie van het personeel.

Kiss-BITS kan gedurend het gehele BPM proces ondersteuning bieden aan de organisatie.